Tworzywa sztuczne

DELEO Profesjonalne Niszczenie Dokumentów oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Prosimy o przesłanie karty specyfikacji odpadów i zapoznanie się z ofertą. Korzystając z naszych usług, otrzymujecie Państwo gwarancję postępowania z odpadami w sposób zgodny z przepisami, dbając jednocześnie o środowisko. Zapewniamy załadunek, transport oraz pewne zagospodarowanie odpadów. DECYZJA NA ZBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW na terenie całej Polski, numer decyzji ROŚ. 7623/68/07 wydana przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu dnia 12.10.2007 r.

Tworzywa sztuczne – materiały składające się z polimerów syntetycznych (wytworzonych sztucznie przez człowieka i niewystępujących w naturze) lub zmodyfikowanych polimerów naturalnych oraz dodatków modyfikujących takich jak np. napełniacze proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne, stabilizatory promieniowania UV, uniepalniacze, środki antystatyczne, środki spieniające, barwniki itp. Termin "tworzywa sztuczne" funkcjonuje obok niepoprawnych często stosowanych żargonowych określeń takich jak: plastik lub plastyk. Najbardziej poprawnym terminem obejmującym wszystkie materiały zawierające jako główny składnik polimer, bez rozróżniania, czy jest on pochodzenia sztucznego czy naturalnego, jest określenie "tworzywa polimerowe".

Tworzywa polimerowe stanowią osobną grupę materiałów obok materiałów ceramicznych, metali i ich stopów oraz drewna, które, ze względu na budowę cząsteczek celulozy, również należy zaliczyć do naturalnych materiałów polimerowych.

Niszczenie informacji

Zagospodarowanie odpadów

Porządkowanie