Archiwizacja

  • porządkowanie zasobu archiwum poprzez przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji aktowej kategorii A, B, Bc,
  • opracowanie dokumentacji poprzez segregację akt w zespole i właściwe ich opisanie,
  • sporządzenie ewidencji akt w postaci spisów zdawczo odbiorczych,
  • wydzielenie z archiwum akt, których okres przechowywania minął, wraz ze sporządzeniem spisu, (przygotowanie zbioru do niszczenia oraz niszczenie),
  • przekazanie uporządkowanego archiwum wyznaczonemu pracownikowi klienta.
  • Niszczenie informacji

    Zagospodarowanie odpadów

    Porządkowanie