Niszczenie danych

Od kilkunastu lat, coraz powszechniej stosuje się dokumenty elektroniczne, które pod względem formalno-prawnym są dokumentami w pełnym tego słowa znaczeniu. Dokument elektroniczny to stanowiący odrębna całość znaczeniowa zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym (magnetyczno – optyczno - elektronicznym) nośniku.

Zlecenia specjalne

W zakres tego typu usług wchodzą:

Niszczenie informacji

Zagospodarowanie odpadów

Porządkowanie