Metale

DELEO Profesjonalne Niszczenie Dokumentów oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów w zakresie zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych. Prosimy o przesłanie karty specyfikacji odpadów i zapoznanie się z ofertą. Korzystając z naszych usług, otrzymujecie Państwo gwarancję postępowania z odpadami w sposób zgodny z przepisami, dbając jednocześnie o środowisko. Zapewniamy załadunek, transport oraz pewne zagospodarowanie odpadów. DECYZJĘ NA ZBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW na terenie całej Polski, numer decyzji ROŚ. 7623/68/07 wydana przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu dnia 12.10.2007 r.

Złom – w metalurgii nazwa przedmiotów metalowych, przeznaczonych do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie. Do złomu należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nie nadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, wyeksploatowane samochody (pozbawione elementów niemetalicznych, tzn. tapicerki, uszczelek, płynów, itd.), maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie, skorodowane, bądź nienadające się do dalszej, bezpiecznej ekspoatacji itp.

Ze względu na materiał, z którego pochodzi, złom dzieli się na:

Niszczenie informacji

Zagospodarowanie odpadów

Porządkowanie