Bezpieczeństwo w Deleo

PN EN 15713:2009

Deleo PPHU Tomasz Chlastawa spełnia warunki wydanego w 2009 roku, europejskiego rozporządzenia EN 15713:2009. Jest to europejski standard wiarygodności w niszczeniu informacji. Zastępując Niemiecką normę z DIN 32 757 i Angielską normę znaną jako BS 8470:2006, określa wymagania dotyczące mechanicznego, bezpiecznego niszczenia danych poufnych w 8 poziomach zabezpieczeń. Dla zainteresowanych, europejska norma EN 15713:2009, znana w Polsce, jako PN EN 15713:2009. Tytuł normy brzmi: "Secure destruction of confidential material – Code of practice" "Bezpieczne niszczenie poufnych materiałów – kodeks postępowania". Deleo Profesjonalne Niszczenie Dokumentów spełnia również wymogi normy w każdym typie niszczenia informacji: - On side destruction - znane, jako mobilne niszczenie dokumentów, usługa wykonywana w siedzibie zleceniodawcy. - Off side shredding – niszczenie dokumentów, usługa wykonywana w siedzibie zleceniobiorcy.

DIN 32 757-1

Przez prawie 30 lat uznania normy DIN na arenie międzynarodowej. Była wytyczną dla bezpieczeństwa informacji na nośniku papierowym. W sumie zdefiniowała 5 poziomów bezpieczeństwa. Na najwyższym poziomie 5 określono maksymalną wielkości cząstek, 10 milimetrów kwadratowych. Odpowiada to ponad 6000, pojedynczych cząstek na jednej kartce formatu A4. Lecz norma DIN 32 757-1 nie dotyczy niszczenia optycznych i magnetycznych nośników.