Niszczenie dokumentów papierowych - Off side shredding

Dokumentów papierowe, zakwalifikowanych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 września 2001 r. w sprawie Katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) jako:

Niszczenie informacji

Zagospodarowanie odpadów

Porządkowanie