Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny

Na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 29 lipca 2005 wraz z pomniejszymi zmianami, DELEO Profesjonalne Niszczenie Dokumentów, prowadzi punkt zbierania ZSEE. Korzystając z naszych usług, otrzymujecie Państwo gwarancję postępowania z ZSEE w sposób zgodny z przepisami, dbając jednocześnie o środowisko. Zapewniamy załadunek, transport oraz pewne zagospodarowanie dopadów.

Posiadamy DECYZJĘ NA ZBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW na terenie całej Polski, numer decyzji ROŚ. 7623/68/07 wydana przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu dnia 12.10.2007 r.

Numer rejestrowy E 0008300Z nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wydany 09.112007 r. rejestrujący Deleo PPHU Tomasz Chlastawa jako Zbierającego Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny.

Średnia długość życia produktów elektrycznych i elektronicznych wynosi około 5 lat. Nieustanny rozwój technologii, wymuszają wymianę sprzętu przed upływem jego użytkowania. Idzie za tym wciąż rosnąca liczba tego typu odpadów. Konsumenci zobowiązani są oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu ZSEE, konsument nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Za pozostawienie ZSEE w miejscu do tego nie przeznaczonym grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł.

Niszczenie informacji

Zagospodarowanie odpadów

Porządkowanie