Recykling Makulatury

Recykling 1 tony papieru pozwala na zaoszczędzenie:


Wyprodukowanie papieru z makulatury, zamiast z pulpy drzewnej, chroni 17 drzew przed wycięciem oraz ogranicza ilość:


Recykling, czyli wtórne przetworzenie jest najbardziej ekonomicznym i ekologicznym kierunkiem zagospodarowania makulatury.

Komisja Europejska postawiła państwom Unii ambitny cel - do 2050 roku emisja dwutlenku węgla ma zostać obniżona o 80 procent. Aby ten cel osiągnąć należy poprawić wydajność energetyczną i zwiększyć udział energii odnawialnej. Pierwszym etapem na tej drodze ma być redukcja emisji o 20, a może nawet o 30 procent do 2020 roku. Czy 30-procentowa redukcja CO2 jest możliwa?

Ekologia